Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


24 พ.ค. 2562
ขอเชิญร่วมสมทบทุนโครงการพี่ปันอุ่นให้น้องมาห่มดอย ครั้งที่ 6
โครงการพี่ปันอุ่นให้น้องมาห่มดอย ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม จังหวัดน่าน

รายละเอียด

27 ก.พ. 2562
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 185/2562

รายละเอียด

5 ก.พ. 2562
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลรางวัลต่างๆ ที่ได้รับประจำปี 2561 (รอบที่ 2)
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลรางวัลต่างๆ ที่ได้รับประจำปี 2561 (รอบที่ 2)

รายละเอียด

5 ก.พ. 2562
ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 รอบที่ 1
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 21/2562 ประกาศรายชื่อผู้เสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (รอบที่ 1)

รายละเอียด

21 ม.ค. 2562
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้งการให้บริการเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น เวลา 08:30-16:30 น. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
คำสั่งที่ 4/2562 เรื่องมอหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาร่วมและให้บริการ One Stop Service

รายละเอียด

4 ธ.ค. 2561
GS KKU CAMP ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 5
รับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2561 - 4 มกราคม 2562

รายละเอียด

16 พ.ย. 2561
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
งานประชุมประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด

4 ต.ค. 2561
โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาชนบท “พี่ให้น้อง ครั้งที่ 18”
เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 40

รายละเอียด