Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


8 ธ.ค. 2566
กำหนดนัดหมายวันฝึกซ้อมและรับจริง สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566
กำหนดนัดหมายวันฝึกซ้อมและรับจริง สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

รายละเอียด

26 ต.ค. 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

17 ต.ค. 2566
สรุปข้อมูล ทุนการศึกษา/รางวัล สำหรับนักศึกษา และอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดปี
สรุปข้อมูล ทุนการศึกษา/รางวัล สำหรับนักศึกษา และอาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดปี

รายละเอียด

11 ก.ย. 2566
ประกาศแจ้งเตือน!!!
บัณฑิตวิทยาลัย ขอชี้แจงการเรียกเก็บเงิน ค่าตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์/ค่าแก้ไขรูปแบบวิทยานิพนธ์/ค่าจ้างทำวิทยานิพนธ์

รายละเอียด

8 ส.ค. 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด

14 ก.ค. 2566
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกข้อมูลรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น บันทึกข้อมูลรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับ

รายละเอียด

3 ก.ค. 2566
ระเบียบและประกาศ การจัดการศึกษา 2566 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบและประกาศ การจัดการศึกษา 2566 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด