Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


29 พ.ค. 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด

1 มี.ค. 2566
ขอเชิญชวนอาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง SEAGATE VIRTUAL CAREER TALK เพื่อรับฟังข้อมูลการทำวิจัยและแนวทางการทำงานร่วมกับ บริษัท ซีเกทฯ
เพื่อรับฟังข้อมูลการทำวิจัยและแนวทางการทำงานของบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ตลอดจนอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจจะทำหัวข้อวิจัย

รายละเอียด

2 ก.พ. 2566
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา
ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา

รายละเอียด

1 ก.พ. 2566
Learn from industry experts and leaders
Learn from industry experts and leaders

รายละเอียด

21 ต.ค. 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด