Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ โครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 25 ม.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1,047 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2562 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาตามประกาศแนบท้ายนี้
 

PDF ประกาศรายชื่อ