Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ข่าวประชาสัมพันธ์


21 ต.ค. 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

31 พ.ค. 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

4 เม.ย. 2565
เรียนเชิญคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนา “เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” (แบบออนไลน์)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” (แบบออนไลน์) โดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

รายละเอียด