พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง University of Taipei, Taiwan และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

     คณะจากมหาวิทยาลัยไทเป ประเทศไต้หวันเข้าเยี่ยมและทำข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. คณะจากมหาวิทยาลัยไทเป ประเทศไต้หวัน (Memorandum of Understanding) ได้เข้าเยี่ยมและทำข้อตกลง กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมหนองแวง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     คณะจากมหาวิทยาลัยไทเป ประเทศไต้หวัน ประกอบด้วย
     Dr. Yuh-Feng Liou (Associate Professor)
     Dr. Shiow-Chwen Tsai (Associate Professor, Chair for Department of Sports Sciences)
     Dr. Chien-Wen Hou (Assistant Professor)
     Dr. Yung-Shen Tsai (Assistant Professor)
     Dr. Chung-Yu Chen (Assistant Professor)
     Dr. Te-Chih Liu (Associate Professor, Chair for Department of Aquatic Sports)
     Dr. Chia-Hua Kuo, FACSM (Professor, Dean for Research and Development)

     โดยได้มีการแนะนำและซักถามความร่วมมือทั้งด้านการเรียนการสอนและการวิจัยร่วมกัน  และหลังจากลงนามแล้ว คณะฯได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของกลุ่มวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา และ ตึกวิจัยเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read 1193 times