ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 1 อาคารพิมล    กลกิจ ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.นฤมล ลีลายุวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร กล่าวต้อนรับและแนะนำหลักสูตร 

Read 1021 times Last modified on Wednesday, 10 September 2014 02:42