กิจกรรมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดการฝึกซ้อมบัณฑิตสาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และจัดงานแสดงความยินดีกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต สาขาวิชาร่วม บัณฑิตวิทยาลัย ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 รศ.ดร.ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย และประธานหลักสูตร คณาจารย์สาขาวิชาร่วม กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา และมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก หลังจากนั้น

 

รับประทานอาหารร่วมกัน

Read 1199 times Last modified on Tuesday, 20 May 2014 02:40