cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 6 29-31 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ ขอนแก่น

      ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านเทคโนโลยีการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ครั้งที่ 6 วันที่ 29-31 กรกฏาคม 2558 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์วิจัยที่ทันสมัย  ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้าน ในกลุ่มของบุคลากรและสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติและนานาชาติ  สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fervaap2015.org

Read 7158 times Last modified on Tuesday, 26 May 2015 03:08