cornish hen recipes

sate ayam

resep kue nastar

resep bubur candil

resep rendang

resep opor ayam

resep ayam goreng

resep soto

sambal goreng

blueberry muffin recipe

mulligatawny soup

baked pears

Apple Butter

chicken recipes

apple cake recipe

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในงาน MEGA JOB FAIR 2017 และงานเลี้ยงศิษย์เก่าลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ นครหลวงเวียงจันทน์

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในงาน MEGA JOB FAIR 2017 ณ หอประชุมแห่งชาติลาว ก.ม.6 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2560 และจัดงานเลี้ยงศิษย์เก่าลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

          เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ขอนแก่นทั้งในหลักสูตรทั้งที่เป็นหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในงาน MEGA JOB FAIR 2017 ณ หอประชุมแห่งชาติลาว ก.ม.6 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 28-30 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมและสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และในระดับปริญญาเอก เป็นจำนวนมาก
          ปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ จำนวนทั้งสิ้น 32 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 17 หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จำนวน 18 หลักสูตร

 

รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ
เยี่ยมชมบูทในงาน งาน MEGA JOB FAIR 2017 ณ หอประชุมแห่งชาติลาว ก.ม.6 ณ นครหลวงเวียงจันทน์

 

บรรยากาศในงาน MEGA JOB FAIR 2017 ณ หอประชุมแห่งชาติลาว ก.ม.6
ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 28-30 เมษายน 2560

 

          และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นใน สปป.ลาว อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างศิษย์เก่าลาวกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดงานเลี้ยงศิษย์เก่าลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

          

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ  Ammata Commercial Office Tower บ้านหนองไฮ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นใน สปป.ลาว และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายแผนและการประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ รศ.ดร.รศนา วงศ์รัตนชีวิน ร่วมงานเลี้ยงศิษย์เก่าลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมีศิษย์เก่าลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่นรุ่นต่างๆ เข้าร่วมงานกว่า 30 คน  บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน พร้อมทั้งมีการพูดคุยและหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำโครงการ Active recruitment ในการเพิ่มช่องทางการรับสมัครนักศึกษาจากประเทศ สปป.ลาว รวมถึงการให้ทุนการศึกษา ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และคำแนะนำจากศิษย์เก่า ซึ่งเล็งเห็นว่า มีความน่าสนใจและอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ นับเป็นการเพิ่มความสะดวกในการสมัครแก่นักศึกษาต่างชาติที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ภายในงาน ยังได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแสดง สลับกับการจับสลากของที่ระลึกสำหรับศิษย์เก่าลาวที่มาร่วมงานทุกคน

 

บรรยากาศงานเลี้ยงศิษย์เก่าลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 29 เมษายน 2560
ณ Ammata Commercial Office Tower นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

 

          จากนั้นมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ โดยการร่วมกันฟ้อนรำแบบไทยๆ และร่วมกันเต้นบาสโลบ ซึ่งเป็นการเต้นรำหมู่ของ สปป.ลาว เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างศิษย์เก่าลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน สปป.ลาว และผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น และรอยยิ้มแห่งความสุข สนุกสนาน

 

 

Read 7315 times Last modified on Tuesday, 09 May 2017 09:17