บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระยะเวลา กันยายน 2559 – มกราคม 2560 สามารถศึกษารายละเอียดตาม link ด้านล่าง


 load แบบฟอร์มใบสมัคร

Read 1766 times Last modified on Wednesday, 27 September 2017 08:15