บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2559  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระยะเวลา กันยายน 2559 – มกราคม 2560 สามารถศึกษารายละเอียดตาม link ด้านล่าง


 load แบบฟอร์มใบสมัคร 

Read 10995 times Last modified on Monday, 19 September 2016 07:23