บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2557  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระยะเวลา กันยายน 2557 – มีนาคม 2558 สามารถศึกษารายละเอียดตาม link ด้านล่าง


 รายละเอียดโครงการ

 load แบบฟอร์มใบสมัคร 

Read 2142 times Last modified on Thursday, 18 September 2014 06:32