บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2556  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระยะเวลา กันยายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 สามารถศึกษารายละเอียดตาม link ด้านล่าง


 รายละเอียดโครงการ

 load แบบฟอร์มใบสมัคร 

Read 2168 times Last modified on Wednesday, 30 October 2013 02:32