ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 19/2557) ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2556

 ดูประกาศรางวัล 

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2556  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระยะเวลา กันยายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2557 สามารถศึกษารายละเอียดตาม link ด้านล่าง


 รายละเอียดโครงการ

 load แบบฟอร์มใบสมัคร 

Page 2 of 2