Print this page

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. "ACE:ขุมทรัพย์ Talent ไร้พรมแดน"

          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC2013) ภายใต้หัวข้อ  "ACE:ขุมทรัพย์ Talent ไร้พรมแดน ( AEC : Talent Treasury)" ในวันที่ 31 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 -15.20 น. ณ ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทสไทย จ.ปทุมธานี นอกจากนี้ ในวันที่ 31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2556 สวทช. ยังได้จัดให้มีงาน S&T job Fair โดย สวทช. และหน่วยงานพันธมิตร รวมทั้งบริษัทเอกชนกว่า 20 บริษัท ร่วมเปิดบูธรับสมัครงาน ณ บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ อีกด้วย

         ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนาดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนได้ที่ www.nstda.or.th/nac2013

Read 3671 times Last modified on Thursday, 21 March 2013 03:30