Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ผลงานและรางวัล
  • ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี

ผลงานและรางวัล | 1 ธ.ค. 2566 | อ่านแล้ว 883 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี ศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบโล่รางวัลแก่บุคลากร ดังนี้

1. รางวัลบุคลากรทรงคุณค่า ปฏิบัติงาน ณ บัณฑิตวิทยาลัย 33 ปี ได้แก่ นายจิรพัฒน์ จันทะไพร หัวหน้างานบริหาร วางแผนและพัฒนาคุณภาพ
2. รางวัลบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นสูงสุด ประจำปี 2566 ได้แก่ นางพรนภา ศรีวรกุล หัวหน้างานรับเข้า การตลาดและประชาสัมพันธ์
3. รางวัลบุคลากรขวัญใจบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ นางสาวศรัณยา แช่จัง นักวิเทศสัมพันธ์
4. รางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยไม่มาสาย รอบการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ปี 2566 ได้แก่
นางดิลกรัตน์  โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
นางพัชลี พวงคต นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางสาวปัทมา สมพงษ์ นักวิชาการศึกษา

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ