Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ข่าวอบรมพัฒนาทักษะ | 8 พ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 3,373 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วันอังคารที่ 8 และ วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรม ATLAS Ti ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ เป็นวิทยากรในการบรรยายและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 1 ) อาคารศูนย์สารสนเทศ


ภาพประกอบ