Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • กำหนดนัดหมายวันฝึกซ้อมและรับจริง สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

กำหนดนัดหมายวันฝึกซ้อมและรับจริง สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 8 ธ.ค. 2566 | อ่านแล้ว 604 ครั้ง

share Facebook twitter LINE