Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 21 ส.ค. 2566 | อ่านแล้ว 557 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์