Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 8 ส.ค. 2566 | อ่านแล้ว 674 ครั้ง

ตามประกาศบัณฑิติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 117/2566) ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.
2566 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการระบบรับเช้า
พิเศษและส่งเสริมสมรรถนะการรับเข้า จำนวน 1 อัตรา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นั้น
 
บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก โดยมีดังนี้
ลิงก์ประกาศ >>>>>>>> https://kku.world/j818d


ภาพประกอบ