Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

 • หน้าหลัก
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาโครงการ ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการระบบรับเข้าพิเศษและส่งเสริมสมรรถนะการรับเข้า จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาโครงการ ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการระบบรับเข้าพิเศษและส่งเสริมสมรรถนะการรับเข้า จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 21 ก.ค. 2566 | อ่านแล้ว 1,253 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาโครงการ

ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการระบบรับเข้าพิเศษและส่งเสริมสมรรถนะการรับเข้า  จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ

 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และการทำงานบนระบบคลาวด์
 • มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการทางสารบรรณในระบบราชการ
 • มีความสามารถในดูแลระบบการเชื่อมต่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในสำนักงานได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้นซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศรับสมัครฯ
   

รายละเอียดการรับสมัครและช่องทางรับสมัคร
ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 117/2566 เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
ประเภทลูกจ้างเหมา ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการระบบรับเข้าพิเศษและส่งเสริมสมรรถนะการรับเข้า จำนวน 1 อัตรา ลิงก์ >>  https://app.gs.kku.ac.th/images/img/news/ประกาศ%20บว%20117-66%20รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมา.pdf


กำหนดรับสมัคร  วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 - 4 สิงหาคม 2566

ติดต่อสอบถาม
นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
เบอร์โทร 0-4320-2420 ในวันและเวลาราชการ
หรือทาง E-mail: dilkae@kku.ac.th


ภาพประกอบ