Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 29 พ.ย. 2565 | อ่านแล้ว 8,031 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 ภาคต้น รับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 ตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://gs.kku.ac.th ในช่วงรับสมัคร