Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 รับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 24 พ.ย. 2565 | อ่านแล้ว 5,289 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

โครงการวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 รับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

· วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564

· วิทยานิพนธ์ที่มีการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ และ/หรือ ใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ

· วิทยานิพนธ์ที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากองค์กรอื่น

· ผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ดูรายละเอียด https://kku.world/rrh4v

สมัคร https://forms.gle/put93i1vpe47ZeFm6

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณปัทมา สมพงษ์ โทรศัพท์ 043202420 ต่อ 42424 หรือ 09-88853180 E-mail: pathso@kku.ac.th


ภาพประกอบ