Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 3 ส.ค. 2565 | อ่านแล้ว 3,889 ครั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565
1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการและวิจัย
2. 
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาชีพและบริหาร
3. 
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านอุทิศเพื่อสังคม
4. ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

รับสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

ดูรายละเอียดได้ที่ https://kku.world/a90gh
กรอกข้อมูลเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ได้ที่ https://kku.world/j4s9i  

 


ภาพประกอบ