Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

เลื่อนกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 10 มิ.ย. 2565 | อ่านแล้ว 4,023 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ประกาศเลื่อนกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 2565 รอบที่ 2 และภาคต้น 2565 รอบที่ 3 จากเดิม วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 เป็นวันที่ 14-16 มิถุนายน 2565

นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ https://reg.kku.ac.th/ ภายในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2565

สอบถามการรายงานตัวได้ที่ฝ่ายทะเบียนประวัติ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ โทรศัพท์ 043-202286 , 043-202803