Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 11 พ.ย. 2564 | อ่านแล้ว 257 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ขอเชิญนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8 วันที่ 15 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครผ่าน https://app.gs.kku.ac.th/camp/ คณะกรรมการคัดเลือกตามเกณฑ์ จำนวนประมาณ 30 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2) กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

3) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สมัครเข้าร่วมโครงการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับใบประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

ค่ายบัณฑิตศึกษา โอกาสได้รับทุนการศึกษา...โอกาสเป็นของคุณ

ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://kku.world/cmxbg

สร้างอนาคตที่ดี เรียน โท-เอก ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณศิตธีรา สโมสร โทรศัพท์ 0-4320-2420 ต่อ 42431, 08-1768-9618  Email: graduate@kku.ac.th  

www.facebook.com/graduateschoolkku


ภาพประกอบ