Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ปรับปรุงระบบ อบรมออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 2 ส.ค. 2564 | อ่านแล้ว 2,859 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

 

ระบบอบรมออนไลน์ อยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่

จะสามารถใช้ ระบบออนไลน์ใหม่

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป