Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 42/2564) เรื่อง ประกาศเรียกอันดับสำรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU Camp ครั้งที่ 7

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 42/2564) เรื่อง ประกาศเรียกอันดับสำรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU Camp ครั้งที่ 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 30 มี.ค. 2564 | อ่านแล้ว 631 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 42/2564) เรื่อง ประกาศเรียกอันดับสำรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU Camp ครั้งที่ 7 

ประกาศ ฉบับที่ 42/2564