Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 11 มี.ค. 2564 | อ่านแล้ว 1,808 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2563

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 33/2564 เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดี ประจำปี 2563

บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และมอบโล่เกียรติคุณสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล กำหนดการพิธีมอบรางวัลจะประกาศให้ทราบในภายหลัง