Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • เรียน Online ไม่ต้องลาเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เรียน Online ไม่ต้องลาเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 11 ม.ค. 2564 | อ่านแล้ว 3,097 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

เรียน Online ไม่ต้องลาเรียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 สอบถามได้ที่ งานบริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โทร.043-202561 https://nu.kku.ac.th/thai/index.php , https://gs.kku.ac.th


ภาพประกอบ