Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 596/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 25 มี.ค. 2563 | อ่านแล้ว 3,274 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 596/2563 วันที่ 25 มีนาคม 2563 เรื่อง การขยายวันสอบปลายภาค วันปิดภาคการศึกษา และวันสุดท้ายการส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 ในช่วงเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (CoVID-19)

 


ภาพประกอบ