Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้งการให้บริการเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น เวลา 08:30-16:30 น. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้งการให้บริการเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น เวลา 08:30-16:30 น. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 21 ม.ค. 2562 | อ่านแล้ว 933 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ออกคำสั่งที่ 4/2562 เรื่องมอหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาร่วมและให้บริการ One Stop Service ในวันหยุดราชการ โดยจะให้บริการเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น เวลา 08:30-16:30 น. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป