Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

GS KKU CAMP ค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น ครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 4 ธ.ค. 2561 | อ่านแล้ว 3,781 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ขอเชิญนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP วันที่ 19-20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

*โอกาสมาถึงแล้ว พบประสบการณ์ใหม่ เพื่อนใหม่ กิจกรรมดีๆ สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสได้รับทุนการศึกษา
รับสมัครวันที่ 4 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562

 

• ปริญญาโท เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

• ปริญญาเอก
1. สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาโท เป็นผู้ที่กำลังรอสอบวิทยานิพนธ์หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว และมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือหากคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี และสำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี

2. สำหรับผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรหรือสำเร็จการศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25

ปฏิทินการรับสมัครโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP

สมัครผ่านระบบออนไลน์ 

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

วันที่ 8 มกราคม 2562

กิจกรรมค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 19-20 มกราคม 2562

 


   ประกาศผล
  


ภาพประกอบ