Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรเขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism

ข่าวอบรมพัฒนาทักษะ | 11 ธ.ค. 2562 | อ่านแล้ว 3,232 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรเขียนวิจัยอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Plagiarism วิทยากรโดย ผศ.ดร.ดารารัตน์ คำภูแสน วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนสาขาวิชาร่วม 1 ชั้น 3 อาคารพิมลกลกิจ การอบรมดังกล่าวนักศึกษาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ที่มา ลักษณะและผลของการลอกเลียนวรรณกรรมในการเขียนเชิงวิจัย และเชิงวิชาการ สามารถใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ในการเขียนเชิงวิจัย เชิงวิชาการได้อย่างถูกต้องตามหลักการ และปราศจากการลอกเลียนวรรณกรรม ผู้เข้าอบรมจะได้รับใบประกาศการเข้าอบรมจากบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดูรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://app.gs.kku.ac.th/training/ นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยจัดหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ผู้สนใจสมัครได้ที่ https://service.gs.kku.ac.th/training/index.php สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ