Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร การสืบค้นข้อมูล และการจดอนุสิทธิบัตร

ข่าวอบรมพัฒนาทักษะ | 20 เม.ย. 2561 | อ่านแล้ว 2,902 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วันที่ 20 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร การสืบค้นข้อมูล และการจดอนุสิทธิบัตร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นางจิราภรณ์ เหลืองไพลินทร์ ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 1 ) อาคารศูนย์สารสนเทศ

 

 


ภาพประกอบ