Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ค่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์ | 8 ม.ค. 2562 | อ่านแล้ว 1,568 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครโครงการค่ายบัณฑิตศึกษา ม.ขอนแก่น GS KKU CAMP ครั้งที่ 5 ไปแล้วนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
 

PDF ประกาศรายชื่อ กำหนดการ

PDF ประกาศรายชื่อ(เพิ่มเติม)