Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ (ภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565)

ประกาศผลทุนการศึกษา | 25 ก.ค. 2565 | อ่านแล้ว 1,814 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ขอเชิญอาจารย์บัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565 สมัครขอทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์ฯ ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://kku.world/l1b33

สมัครออนไลน์ https://kku.world/l5vrv 


ภาพประกอบ