Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวทุนการศึกษา
  • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ งบประมาณ 2561

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ งบประมาณ 2561

ข่าวทุนการศึกษา | 5 ก.ย. 2560 | อ่านแล้ว 1,618 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

Download เอกสาร

 

กำหนดการยื่นขอรับทุนและประกาศผลการให้ทุน

การดำเนินการทำวิจัย รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
1. ระยะเวลาทำกิจกรรมในต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560
ถึง วันที่ 31 มกราคม 2561
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561
2. กำหนดยื่นใบสมัคร วันที่ 1 - 14 กันยายน 2560 วันที่ 1 - 15 มกราคม 2561 วันที่ 1 - 14 พฤษภาคม 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
วันที่ 19 กันยายน 2560 วันที่ 17 มกราคม 2561 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
4. สอบสัมภาษณ์ จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์
5. ประกาศผล วันที่ 28 กันยายน 2560 วันที่ 26 มกราคม 2561 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
6. การยื่นหลักฐานเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุน
ภายใน15 วัน ภายหลังการเดินทางกลับถึงประเทศไทย