Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 35 ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย

ข่าวกิจกรรม | 16 พ.ค. 2567 | อ่านแล้ว 322 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ผศ.ดร.อานันต์ นิธิชานน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกลยุทธ์บัณฑิตศึกษา นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 5 รูป และมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย นายมรกต สุบิน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เนื่องในโอกาสสัปดาห์รักษาความปลอดภัย ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี โดยในปีนี้เป็นปีครบรอบการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งจาก “ยาม” เป็น “เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ครบรอบ 35 ปี” จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ “บำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันรักษาความปลอดภัย” วันที่ 14-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ณ กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภาพ: ว่าที่ ร.ต.ชณันวัชร์ ชัยนิรันดร์จิต
ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ