Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2566

ข่าวกิจกรรม | 14 พ.ย. 2566 | อ่านแล้ว 3,406 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ศ.ดร.เกียรติไชย  ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง ประจำปี 2566 วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.00 น. ณ ศาลาธรรมสถานเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และกราบสักการะองค์เจ้าพ่อมอดินแดง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเคารพบูชา 
รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรม ประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย บูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง บูชาเทพยดา อัญเชิญเทวดา และถวายเครื่องบวงสรวง เสริมความเป็นสิริมงคล สืบสานประเพณีอันดีงาม
 
ภาพ: ว่าที่ร้อยตรีชินาธิป ชาติพุดซา, ณัฐวุฒิ จารุวงศ์
ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ