Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี

ข่าวกิจกรรม | 14 ก.ย. 2566 | อ่านแล้ว 787 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยบัณฑิตศึกษา นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 51 ปี วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์
 
ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ