Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LG
#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี

ข่าวกิจกรรม | 13 ก.ย. 2566 | อ่านแล้ว 814 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ศ.ดร.เกียรติไชย  ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ศ.ดร.ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัยบัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 29 ปี วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์

 

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ