Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา

ข่าวกิจกรรม | 20 ก.ค. 2565 | อ่านแล้ว 143 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประสานงานของฝ่ายสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 3 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยชุดใหม่และแสดงวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบายภารกิจบัณฑิตศึกษา ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานดำเนินการประชุม แจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับการจัดการบัณฑิตศึกษา กิจกรรมบัณฑิตศึกษา ระเบียบ ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และกรรมการเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ