Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และทีมผู้บริหารมอบดอกไม้แด่ รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อแนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และทีมผู้บริหารมอบดอกไม้แด่ รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อแนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรม | 16 มิ.ย. 2565 | อ่านแล้ว 58 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ดิจิทัล มอบดอกไม้แก่ รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อแนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและปรึกษาเกี่ยวกับภารกิจด้านบัณฑิตศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ