Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และทีมผู้บริหารชุดใหม่รับมอบงาน พร้อมขับเคลื่อนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และทีมผู้บริหารชุดใหม่รับมอบงาน พร้อมขับเคลื่อนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าวกิจกรรม | 30 พ.ค. 2565 | อ่านแล้ว 750 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ รศ.ดร.เกียรติไชย  ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยชุดใหม่ 4 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร.วิทยา เงินแท้ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริหาร  ศ.ดร.วราภรณ์ ภูตะลุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.ดร.กรชวัล ชายผา รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ดิจิทัล  และรศ.ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาอนาคต  เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดพิธีส่งมอบงานแก่ รศ.ดร.เกียรติไชย  ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้ส่งมอบ โดยมีทีมผู้บริหารชุดใหม่ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีการส่งมอบงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ 

ภาพ: นวพร หนูเส็ง 
ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ