Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

KKU Active Recruitment Virtual Open House 2022

ข่าวกิจกรรม | 30 พ.ย. 542 | อ่านแล้ว 277 ครั้ง

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับกองการต่างประเทศ จัดกิจกรรมเปิดบ้าน KKU Active Recruitment Virtual Open House 2022 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้แก่ชาวต่างชาติ พร้อมทั้งเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการกว่า 80 หลักสูตรพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษากว่า 50 ทุน ในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว

ในวันที่ 12 มีนาคม เป็นกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมจากกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1: Social Sciences and Interdisciplinary Programs  กลุ่มที่ 2: Sciences and Technology และ กลุ่มที่ 3: Health Sciences และกิจกรรมวันที่ 13 มีนาคม เป็นกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติที่ประสงค์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน มีตัวแทนจากคณะและหลักสูตรต่าง ๆ ให้ข้อมูลการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลจากตัวแทนหลักสูตรได้โดยตรง

โครงการ Active Recruitment 2022 เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 เมษายน 2565 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://activerecruit.kku.ac.th/

 

ข่าว: ศรัณยา แซ่จัง

ภาพ: ศรัณยา วรวิเศษ/ Agung Purwa Widiyan


ภาพประกอบ