Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรม | 12 ม.ค. 2565 | อ่านแล้ว 130 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

วันที่ 12 มกราคม 2565 ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกระเช้าปีใหม่แก่ ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในโอกาสในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 ณ กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ