Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบ 29 ปี

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบ 29 ปี

ข่าวกิจกรรม | 30 ธ.ค. 2564 | อ่านแล้ว 205 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้างานและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.นพ.ภัทรพงษ์ มกรเวส ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบ 29 ปี วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ บริเวณองค์พระพุทธหฤทัยสัมฤทธิ์ผล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ