Choose language

ไทย English
ພາສາລາວ Tiếng Việt

#LoGo

  • หน้าหลัก
  • ข่าวกิจกรรม
  • บัณฑิตวิทยาลัย ส่งมอบโคมไฟสำหรับงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

บัณฑิตวิทยาลัย ส่งมอบโคมไฟสำหรับงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

ข่าวกิจกรรม | 29 ต.ค. 2564 | อ่านแล้ว 345 ครั้ง

share Facebook twitter LINE

บัณฑิตวิทยาลัย ส่งมอบโคมไฟสำหรับงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นางดิลกรัตน์ โคตรสุมาตย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย และหัวหน้างานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบโคมไฟสำหรับงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 แก่ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และอ.ดร.กิติสันต์ ศรีรักษา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โคมไฟจำนวน 100 โคม ผู้บริหาร บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและสโมสรนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกันเพ้นท์โคมไฟ ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2564 เพื่อใช้ในการประดับโคมไฟสำหรับงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รวมโคมไฟทั้งหมด 9,000 โคม และรับมอบกระทงบกเพื่อนำไปเพ้นท์และเขียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อไป 

ภาพ/ข่าว: ศิตธีรา สโมสร


ภาพประกอบ